Tърговските условия регламентират работата ни по отношение на продажбата на книги към потребителите, както и нашите взаимни права и задължения. 
С достъпа си до този сайт и информацията в него Вие приемате, че сте запознати и съгласни с условията по-долу.

Издателството има правото да прави всякакви промени в данните и условията без предварително уведомление.

Авторско право 
Уебсайтът vakon.bg е собственост на „Вакон” ООД (наричано по-долу само „Вакон”)
Цялото съдържание на този сайт е предмет на авторско право на „Вакон” с всички запазени права и законни последици. Вие може да зареждате или да отпечатвате отделни страници и/или раздели при условие, че не нарушавате изискванията и допустимото от ЗАПСП. Вие не можете да възпроизвеждате (цялостно или на части), да предавате (по електронен или друг начин), да модифицирате, да свързвате или използвате за каквато и да е публична или търговска цел този сайт без предварително изрично разрешение на издателство „Вакон”.
 
Разрешава се огласяването на съобщенията за пресата и на други документи, класифицирани като публични в средствата за масова информация, ако е цитиран източникът.
 
Точност и истинност на информацията
Този сайт и неговото съдържание се публикува за Ваше удобство. Издателство „Вакон” не гарантира, че уеб страниците не съдържат грешки и че достъпът до тях е непрекъсваем. Издателство „Вакон” си запазва правото да редактира страниците си и да прекратява достъпа до тях по всяко време. 

Електронни книги 
Преди да закупите и съответно да изтеглите електронна книга с DRM защита, трябва да направите следните действия: 
1. Да си създадете регистрация в Adobe.com или така нареченото Adobe ID. 
2. Да си инсталирате Adobe Digital Editions. Стартирате програмата, натискате Help, а след това Authorize Computer. Въвеждате имейла и паролата, с които сте се регистрирали в Adobe.com. По този начин чрез регистрацията си в Adobe можете да четете електронната си книга на различни устройства.
 

Ако имате затруднения с отварянето на електронната си книга, препоръчваме една от следните програми за четене: Aldiko, Bluefire, FBreader 

Четенето и свалянето на електронните книги може да се осъществи чрез:

* специално разработени устройства за четене на книги – електронни Четци ( еЧетец, еЧетци; внимание – несъвместимо с Kindle!)

* персонални компютри със специално инсталиран софтуер – PC или Mac

* таблет със специално инсталиран софтуер – iPadAndroid таблетWindows 7 таблет

Контакт с нас
Ако имате някакви въпроси или коментари относно сайта на издателство „Вакон” и работата с него, моля, изпращайте своите писма на e-mail: vakon@vakon.bg